Dlaczego leasing powinien być ubezpieczony?

Biorąc samochód w leasing, istnieje taka możliwość, że nie będziemy w stanie opłacić rat leasingowych. W związku z tym leasingodawca, wybiera firmę ubezpieczeniową, która to podejmuje się ubezpieczyć całą operacje, na wypadek takich możliwości, tak, aby leasingodawca nie był pokrzywdzony. Część firm leasingowych, ma podpisane umowy, z parą firmami ubezpieczeniowymi, i po prostu wybiera odpowiednią z nich, do ubezpieczenia transakcji leasingowej. Dzięki temu, że między firmą leasingową, a firmą ubezpieczeniową, istnieje podpisana jakiś umowa dotyczącą ubezpieczenia, firma leasingowa może uzyskać dla siebie korzystne warunki ubezpieczenia. W zamian za to firma leasingowa, dostarcza klientów firmie ubezpieczeniowej. Oczywiście leasingobiorca, ma prawo do wybrania własnej firmy ubezpieczeniowej, jednak nie koniecznie może to być dobry pomysł, ponieważ w takim przypadku, będzie musiał sam zapłacić za ubezpieczenie.

Niestety kosztów ubezpieczenia leasingu nie można doliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ przedmiot ubezpieczony w tym przypadku samochód, nie należy do właściciela firmy. Jednak przy dużych ratach leasingowych, oraz przy długim okresie leasingu jest to inwestycja opłacalna. Dzieje się tak, dlatego, ponieważ leasingobiorca musi spłacać raty leasingowe, nawet wtedy, kiedy samochód nie nadaje się do użytku, i jest to wyjątkowo niekorzystne. Jak wiadomo przedmioty takie jak samochód, są narażone na wypadki losowe, czyli może to być awaria, czy też na przykład wypadek. W takim przypadku samochód jest zawożony do warsztatu, który to po naprawie wyda samochód, kiedy się uiści za tą usługę należność. Wszystko w tym momencie, zależy od firmy ubezpieczeniowej, to znaczy, jak szybko taka firma jest w stanie wypłacić kwotę ubezpieczenia. Jeżeli czas ten się wydłuża, to nie możemy korzystać z naszego samochodu wziętego w leasing, a to przynosi nam straty. Postaram się przedstawić zaistniała sytuacje na przykładzie. A mianowicie firma dostawcza, swoje usługi opiera głównie na samochodach. Cześć z nich jest pewnie jej własnością, a za część spłaca się raty leasingu. W tym momencie, kiedy samochód ulega wypadkowi, i jest już naprawiony, czekamy na to, aż firma ubezpieczeniowa wypłaci nam odszkodowanie. Im dłuższy czas trwania wypłacenia należności, tym dłużej nasza firma nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w ograniczony sposób, co sprawia, że jesteśmy narażeni na straty związane z wypadkiem, i jesteśmy uzależnieni od firmy ubezpieczeniowej, która ubezpieczyła nam samochód wzięty w leasing.

Leasing · Informacje · Dlaczego leasing powinien być ubezpieczony?

Informacje na temat kalkulatora leasingowego

Kalkulator rat leasingowy, który będzie znajdować się na tej stronie, będzie bardzo przydatnym narzędziem dla osób poszukujących ofert firm leasingowych przez Internet (np. leasingu samochodowego). Leasingowy kalkulator rat pomoże znaleźć najkorzystniejszą ofertę leasingową.